Հղիությունը շաբաթներով

Հղիության 12-րդ շաբաթ

Հղիության 12-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 5-6 սմ է, զանգվածը՝ 20-30գ : Պտղի գանգի դիմային մասն սկսում է մարդու նմանվել...

Հղիության 13-րդ շաբաթ

Հղիության 13-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 6-7 սմ է, զանգվածը՝ 30-40գր: Պտղի մաշկը նուրբ է և խիստ զգայուն...

Հղիության 14-րդ շաբաթ

Հղիության 14-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 7 -8սմ է, զանգվածը՝ 45-50գ: Գլխի չափը կազմում է պտղի երկարության ½-րդը...

Հղիության 15-րդ շաբաթ

Հղիության 15-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 8-9 սմ է, զանգվածը՝ 55-60գր: Պտուղը լավ շարժվում է, թեև մայրը դա չի զգում...

Հղիության 16-րդ շաբաթ

Հղիության 16-րդ շաբաթ

Հղիության 16-րդ շաբաթվա վերջին պտղի գագաթապոչուկային չափը (գլխից մինչև կոնքի ծայրային մասը.....

Հղիության 17-րդ շաբաթ

Հղիության 17-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 12-13 սմ է, զանգվածը՝ 120-150գ: Գլուխն ու պարանոցը շտկվում են՝ մեջքի մկանների.....

Հղիության 18-րդ շաբաթ

Հղիության 18-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 20-22 սմ է, զանգվածը՝ 200 - 250գ: Պտուղը շարունակում է աճել, սակայն....

Հղիության 19-րդ շաբաթ

Հղիության 19-րդ շաբաթ

Սաղմի երկարությունը 24սմ է, զանգվածը՝ 280 - 300գր: Պտուղը շարունակում է աճել: Սկսվում է նյարդերի միելինացման...